All Posts in "ภาษี" Tag

Tag archive page

ภาษีที่ดินไม่น่ากลัว บ้านหลังแรก ราคาไม่เกิน 50 ล้าน ได้รับยกเว้น

ภาษีที่ดินไม่น่ากลัว บ้านหลังแรก ราคาไม่เกิน 50 ล้าน ได้รับยกเว้น

ไม่ต้องกังวล บ้านหลังแรกราคาไม่เกิน 50 ล้าน ไม่ต้องจ่ายภาษีที่ดิน ยกเว้นบ้านหลังที่ 2 ขึ้นไป จ่ายล้านละ 200 บาทเท่านั้น ส่วนที่ดินว่างเปล่า ได้ส่วนลด 90% ของราคาประเมิน เพียง 3 ปี หากเกินระยะเวลาต้องจ่ายเต็มอัตรา เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ยืนยันการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค.63 ไม่ได้สร้างภาระภาษีให้กับผู้เสียภาษี มากไปกว่าที่เคยเสียภาษีภายใต้กฎหมายเดิม โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายเดิม ประมาณ 3 หมื่นล้านบาท และกฎหมายใหม่ คาดว่าจะเก็บได้ประมาณ 4 หมื่นล้านบาท ในส่วนที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นบ้านหลังแรก มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นภาษี และจากข้อมูลพบว่าประชาชนที่มีบ้านหลังแรก 99.96% เป็นเจ้าของบ้านที่ราคาไม่ถึง 50 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ 0.04% หรือประมาณ…

เลื่อนเก็บภาษีบ้านที่ดิน ขอเวลาสำรวจที่ดินเพิ่มก่อนแจ้งผู้เสียภาษี

เลื่อนเก็บภาษีบ้านที่ดิน ขอเวลาสำรวจที่ดินเพิ่มก่อนแจ้งผู้เสียภาษี

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีกระทรวงมหาดไทยส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เลื่อนการเริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ที่จะเริ่มจัดเก็บภายในเดือน เม.ย.63 เลื่อนเป็นเดือน ส.ค.63 ว่า มีสาเหตุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) บางแห่ง ยังสำรวจที่ดินในความรับผิดชอบของตนเองไม่เสร็จ ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย จึงขยายเวลาออกไปเพื่อให้ อปท.มีเวลาเพิ่มขึ้น “มหาดไทยไม่ได้เลื่อนการบังคับใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินออกไป เพียงแต่เลื่อนการจัดเก็บภาษีที่ดินเท่านั้น โดย อปท.จะเร่งทำหนังสือแจ้งข้อมูลรายการห้องชุดหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษี เพื่อให้ผู้เสียภาษีนำเอกสารมายื่นตรวจสอบภายในเดือน มี.ค.63 ส่วนผู้ที่ต้องการยื่นอุทธรณ์เรื่องภาษีที่ดินหรือข้อมูลต่างๆ จะต้องยื่นอุทธรณ์หลังได้รับหนังสือจาก อปท.ภายใน 30 วัน” นอกจากนี้ กฎหมายลำดับรองหรือกฎหมายลูก ใน พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 19 ฉบับ ยังมีอีก 10 ฉบับที่รอประกาศบังคับใช้ “สศค.มองว่า การเลื่อนเก็บภาษีที่ดินออกไปอีก 4 เดือนไม่กระทบต่อรายได้รัฐบาล โดยปีนี้คาดว่าจะมีรายได้จากภาษีที่ดิน 40,000 ล้านบาท จากปี 61 มีรายได้ 30,000 ล้านบาท…

เตือนผู้มีบ้าน-ที่ดิน-รัฐ “ดีเดย์ 1 ม.ค.63” เริ่มเก็บภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง

เตือนผู้มีบ้าน-ที่ดิน-รัฐ “ดีเดย์ 1 ม.ค.63” เริ่มเก็บภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง

ประชาชนทั่วประเทศโปรดฟัง ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จะมีผลบังคับใช้และเริ่มการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2563 เจ้าของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างจะต้องส่งเอกสารแสดงการครอบครองให้เจ้าหน้าที่เขตหรืออำเภอเพื่อการประเมินภาษีที่ถูกต้อง ส่วนที่ดินเพื่อการเกษตร รัฐยกเว้นให้ 3 ปีแรก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 13 มี.ค.2562 จะเริ่มจัดเก็บรายได้เข้ารัฐตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป โดย 3 ปีแรกของการบังคับใช้ จะยกเว้นภาษีแก่ที่ดินบุคคลทั่วไปที่ใช้เพื่อเกษตรกรรม สำหรับกฎหมายฉบับนี้มีขึ้นเพื่อทดแทนกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 ที่ใช้มายาวนานกว่า 80 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยภาษีที่ดินฉบับใหม่นี้ ให้อำนาจ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เป็นผู้จัดเก็บภาษีตามที่คณะกรรมการภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดกำหนด ส่วนฐานภาษีที่จะถูกจัดเก็บจะคิดจากมูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการคำนวณจากมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ส่วนผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือเจ้าของที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง เจ้าของห้องชุด ผู้ที่ครอบครองทรัพย์สิน หรือทำประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ ทั้งนี้ ภาครัฐจะดำเนินการส่งหนังสือเรียกให้เจ้าของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง…

รอซื้อบ้าน-คอนโด ลดราคาหนีภาษี

รอซื้อบ้าน-คอนโด ลดราคาหนีภาษี

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ช่วงครึ่งปีแรกตลาดอสังหาริมทรัพย์ซบเซามากจากปัจจัยหลายอย่าง ทั้งภาวะเศรษฐกิจ ธนาคารเข้มงวดปล่อยสินเชื่อ แต่ในช่วงปลายปีนี้คาดว่าตลาดภาคอสังฯจะปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากรัฐบาลมีมาตรการออกมาช่วยเหลือภาคอสังหา อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องจับตาคือสต็อกของบ้านและคอนโดฯในกรุงเทพและปริมณฑล ที่เหลืออยู่จำนวน 150,000 หน่วย แบ่งเป็นคอนโดฯ 67,000 หน่วย และบ้าน จัดสรร 83,000 หน่วย ที่กำลังก่อสร้างและยังรอการขายจำนวนมาก ทั้งนี้ผู้ประกอบการจะต้องรีบระบายสต็อกที่มีออกไปให้หมดก่อน เพราะถ้ายังโอน หรือขายทรัพย์สินไม่ได้ ในช่วงต้นปีหน้าผู้ประกอบการจะต้องรับภาระภาษีเพิ่มขึ้นจากพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ 1 ม.ค.2563 “ในปีหน้าผู้ประกอบการจะไม่เร่งก่อสร้างในทันที แต่จะเร่งระบายสต๊อกที่มีก่อน โดยอาจต้องทำโปรโมชันจูงใจคนซื้อ เช่น ลดราคาขายบ้านจากเดิมราคา 3.1-3.2 ล้านบาท เหลือ 3 ล้านบาท เพื่อให้ เข้าเงื่อนไขของรัฐบาลที่ช่วยเหลือผู้กู้ซื้อที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ทั้งเรื่องค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองจากที่รวมกันเสีย 3% เหลือเพียง 0.01% และให้กู้ซื้อที่อยู่อาศัย ดอกเบี้ย 2.5%…