News

Check out market updates

ส่อง แฟลตดินแดง โฉมใหม่ ดั่งคอนโดหรู เช่า 1,200 อยากอยู่บ้าง ต้องทำอย่างไร?

ส่อง แฟลตดินแดง โฉมใหม่ ดั่งคอนโดหรู เช่า 1,200 อยากอยู่บ้าง ต้องทำอย่างไร?

จากกรณีที่โลกออนไลน์มีการแชร์ภาพ แฟลตดินแดง โฉมใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณหัวมุมถนนวิภาวดีรังสิต ตัดกับถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ซึ่งภายในและภายนอกอาคารค่อนข้างสะอาด น่าอยู่ ดูโปร่งโล่งสบาย ประหนึ่งคอนโดมิเนียมชั้นดี ซึ่งแตกต่างจากอาคารแบบเดิมเป็นอย่างมาก

จนหลายคนสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดการเข้าพักอาศัย แฟลตดินแดง ว่า คนที่ได้อยู่ตึกใหม่เขาทำอย่างไร, ค่าเช่าเดือนละเท่าไร และถ้าอยากอยู่อาศัยบ้างต้องทำอย่างไร ทีมข่าวเจาะประเด็นไทยรัฐออนไลน์ สอบถามจากการเคหะแห่งชาติ และไล่เรียงคำตอบเอาไว้ให้ ดังต่อไปนี้

ส่อง "แฟลตดินแดง" โฉมใหม่ ดั่งคอนโดหรู เช่า 1,200 อยากอยู่บ้าง ต้องทำอย่างไร?
แฟลตดินแดงเก่า
ส่อง "แฟลตดินแดง" โฉมใหม่ ดั่งคอนโดหรู เช่า 1,200 อยากอยู่บ้าง ต้องทำอย่างไร?
ส่อง “แฟลตดินแดง” โฉมใหม่ ดั่งคอนโดหรู เช่า 1,200 อยากอยู่บ้าง ต้องทำอย่างไร?
ส่อง "แฟลตดินแดง" โฉมใหม่ ดั่งคอนโดหรู เช่า 1,200 อยากอยู่บ้าง ต้องทำอย่างไร?
ส่อง “แฟลตดินแดง” โฉมใหม่ ดั่งคอนโดหรู เช่า 1,200 อยากอยู่บ้าง ต้องทำอย่างไร?

รายละเอียดโครงการ

  • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้กับชาวชุมชนดินแดงตามนโยบายของรัฐบาล

  • ดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งโครงการ รวม 36 อาคาร 20,292 หน่วย การพัฒนาแบ่งเป็นรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม 6,546 หน่วย และรองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ 13,746 หน่วย ระยะเวลาดำเนินการรวม 8 ปี
ส่อง "แฟลตดินแดง" โฉมใหม่ ดั่งคอนโดหรู เช่า 1,200 อยากอยู่บ้าง ต้องทำอย่างไร?
ส่อง “แฟลตดินแดง” โฉมใหม่ ดั่งคอนโดหรู เช่า 1,200 อยากอยู่บ้าง ต้องทำอย่างไร?
ส่อง "แฟลตดินแดง" โฉมใหม่ ดั่งคอนโดหรู เช่า 1,200 อยากอยู่บ้าง ต้องทำอย่างไร?
ส่อง “แฟลตดินแดง” โฉมใหม่ ดั่งคอนโดหรู เช่า 1,200 อยากอยู่บ้าง ต้องทำอย่างไร?

ตึกใหม่สร้างเสร็จแล้ว ใครได้อยู่?

  • โครงการระยะที่ 1 (สร้างเสร็จแล้ว พร้อมเข้าอยู่) อาคารพักอาศัยแปลง G รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม จำนวน 334 หน่วย โดยเข้าอยู่อาศัยในอาคารพักอาศัยแปลง G แล้ว มีจำนวน 238 ราย
  • ผู้อยู่อาศัยเดิม ขนของย้ายเข้ามาอยู่อาศัยตั้งแต่กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยชาวชุมชนดินแดงจะจ่ายค่าเช่าเดิม
ส่อง "แฟลตดินแดง" โฉมใหม่ ดั่งคอนโดหรู เช่า 1,200 อยากอยู่บ้าง ต้องทำอย่างไร?
ส่อง “แฟลตดินแดง” โฉมใหม่ ดั่งคอนโดหรู เช่า 1,200 อยากอยู่บ้าง ต้องทำอย่างไร?
ส่อง "แฟลตดินแดง" โฉมใหม่ ดั่งคอนโดหรู เช่า 1,200 อยากอยู่บ้าง ต้องทำอย่างไร?
ส่อง “แฟลตดินแดง” โฉมใหม่ ดั่งคอนโดหรู เช่า 1,200 อยากอยู่บ้าง ต้องทำอย่างไร?

ค่าเช่าห้องอยู่ที่เท่าไร?

  • โดยชาวชุมชนดินแดงจะจ่ายค่าเช่าเดิม รวมกับค่าบริหารจัดการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 825 บาทต่อเดือน และค่าภาษีโรงเรือน 12.5% จะทำให้ค่าเช่าใหม่อยู่ระหว่าง 1,286 – 4,371 บาทต่อเดือน
ส่อง "แฟลตดินแดง" โฉมใหม่ ดั่งคอนโดหรู เช่า 1,200 อยากอยู่บ้าง ต้องทำอย่างไร?
ส่อง “แฟลตดินแดง” โฉมใหม่ ดั่งคอนโดหรู เช่า 1,200 อยากอยู่บ้าง ต้องทำอย่างไร?
ส่อง "แฟลตดินแดง" โฉมใหม่ ดั่งคอนโดหรู เช่า 1,200 อยากอยู่บ้าง ต้องทำอย่างไร?
ส่อง “แฟลตดินแดง” โฉมใหม่ ดั่งคอนโดหรู เช่า 1,200 อยากอยู่บ้าง ต้องทำอย่างไร?
ส่อง "แฟลตดินแดง" โฉมใหม่ ดั่งคอนโดหรู เช่า 1,200 อยากอยู่บ้าง ต้องทำอย่างไร?
ส่อง “แฟลตดินแดง” โฉมใหม่ ดั่งคอนโดหรู เช่า 1,200 อยากอยู่บ้าง ต้องทำอย่างไร?

อยากจองชั้น จองห้องได้หรือไม่?

  • จับสลากสิทธิ์เลือกห้องพักอาศัย
ส่อง "แฟลตดินแดง" โฉมใหม่ ดั่งคอนโดหรู เช่า 1,200 อยากอยู่บ้าง ต้องทำอย่างไร?
โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 2 รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม จำนวน 2 อาคาร

คนทั่วไปอยากอยู่บ้างต้องทำอย่างไร? 

โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 3 และ 4 รองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ จำนวน 13,746 หน่วย มีรายละเอียด ดังนี้

  • รูปแบบการพัฒนาโครงการ แบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 ระยะ โดยจะอยู่ในการพัฒนา โครงการระยะที่ 3 และระยะที่ 4 ตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ.2559-2567) ประกอบด้วย แปลง D2, B และ E

  • การเคหะแห่งชาติ ได้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 3 และระยะที่ 4 ซึ่งรอบรับผู้อยู่อาศัยใหม่ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี

หากโครงการมีความคืบหน้า ทีมข่าวจะรายงานให้ทราบต่อไป.

ส่อง "แฟลตดินแดง" โฉมใหม่ ดั่งคอนโดหรู เช่า 1,200 อยากอยู่บ้าง ต้องทำอย่างไร?
ผู้อยู่อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 ร่วมพัฒนาปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลาดุกและไส้เดือน บริเวณชั้นดาดฟ้าของอาคาร 
ส่อง "แฟลตดินแดง" โฉมใหม่ ดั่งคอนโดหรู เช่า 1,200 อยากอยู่บ้าง ต้องทำอย่างไร?
ส่อง “แฟลตดินแดง” โฉมใหม่ ดั่งคอนโดหรู เช่า 1,200 อยากอยู่บ้าง ต้องทำอย่างไร?

ขอบคุณข้อมูล ไทยรัฐ

Leave a Reply

Your email address will not be published.